Επιτέλους βγαίνουμε από τη “λάσπη” των αρνητικών επιτοκίων

Io Marcus Ashworth

Μπορούμε να τολμάμε να ονειρευόμαστε πια έναν κόσμο όπου τα αρνητικά επιτόκια θα αρχίσουν να εξαφανίζονται και η φυσική τάξη πραγμάτων στον χώρο του δανεισμού χρημάτων – δηλαδή το να πληρώνει κανείς για να μπορεί να δανειστεί – θα επιβεβαιώνεται εκ νέου; Χρειάστηκε μόνο ένας κάπως επίμονα υψηλός πληθωρισμός για να αλλάξει τον τρόπο σκέψης των κεντρικών τραπεζών, ωστόσο η περασμένη εβδομάδα υπήρξε μια πραγματική τομή.

Αντιστροφή αξίας

ΈχΩ υποστηρίξει εδώ και καιρό το πόσο ανόητο είναι να αντιστρέφει κανείς τη χρονική αηληλουχχία της.μ αυτο ς. Είναι αφύσικο! Η τρέλα έγκειται στην παροχή κινήτρων για δανεισμό: ξοδεύουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε και τα παιδιά μας – και στη συνέχεια τα παιδιά των παιδιών μας – θα επιβαρυνθούν με την αποπληρωμή όλου αυτού του όγκου. Τα Αυξανόμενα χρέη προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση, εξασφαλίζουν ωστόσο μακροπρόθεσμα μόνον αυ.

Τοοννωννο βπαιξειο βπαιξε οριακά με τα Αρνητικά επιτόκια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σοομτο εο πανφημίας, ανάμετο εο εοκατό Είχα χάσει κάθε ελπίδα για τη ζώνη του ευρώ, ωστόσο υπήρξε μια σεισμικών διαστάσεων αλλαγή τρόπου σκέψης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της στις 3 Φεβρουαρίου.

Μια “αναβαθμονόμηση” προαναγγέλλεται για την επόμενη σημαντική οικονομική ανασκόπηση το μάρτιο. Ο ο ρόνος μετρά Αντίστροφα για την εδώ και Δεκαετίες ευρωπαϊκή προσέγγισή της νμισή της νμισματικής υνπεσηρ-τ. Τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης θα περιοριστούν ριζικά και πιθανότατα θα στατατα θα σταματήσουν αυτό το αυτό. Αυτό θα Ανοίξει τον δρόμο για αύύηση του επιτοκίου καταθέσεων, το οποίοίο βρίσκεται κάτω του 0% ττπέέέ 2014 τ τ

Ειδικά την τελευταία δεκαετία, τα επιτόκια της ΕΚΤ γκρεμίστηκαν στα “Τάρ” α

Το “αδιανόητο” γίνεται επιτέλους πράξη

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων ψψφισαν αμέσως με χέρια και πόδια αυτή τη στροφή της εκτ και τρέχουν και τρέχουν και τρέχουν τ. Αναλυτές πολλών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Bank, τιμολογούν ήδη – πλέον – δύο αυξήσεις επιτοκίων από πλευράς ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, φέρνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο μηδέν, προβλέποντας ότι τα επιτόκια θα έχουν φτάσει στο 1% έως το 2024. Κάτι τέτοιο μπορεί να φαντάζει μια κάπως υπερβολικά ταχεία κίνηση, ωστόσο ακόμη και το να σκεφτόταν κανείς μια αύξηση επιτοκίων από πλευράς ΕΚΤ για φέτος ήταν εντελώς αδιανόητο πριν από λίγες ημέρες.

READ  LG ha vinto numerosi premi al CES 2022

Παρ ‘όλα αυτά, μόλις το συγκεκριμένο τρένο ύύύύει Από τούύει Από τονύ ι μμό ύύύεειαμμό, Δεν μπορεί να υπάρξει στάση. Το ήμισυ του παγκόσμιου χρέους με αρνητική απόδοση είναι εκφρασμένο σε ευρώ. Και το πηγάδι αποστραγγίζεται γρήγορα: Ακόμη και τα γερμανικά κρατικά κμόλογα διάρκγορα ιάνωμη των εοκια εκια το το ρκια το το ρα Μια νέα εποχή ξημερώνει.

φσφσδφσδφ
Ο όος ου κ έέος Αρνητικής απόδοσης συρικνώνεται τάχιστα καθώς οι αποδόσεις αυξάνονται

Θα αναγκαστεί η Ιαπωνία να ακολουθήσει το παράδειγμά της ευρωζώνης; Έχει το επόμενο μεγαλύτερο απόθεμα χρέους με αρνητική απόδοση. Ήταν η κεντρική τράπεζα της ιαπωνίας (Bank of Japan) η οποία πειραματίστηκε για πρώτη φορά μι ώπίσημόα μικδέ ποα τη. Σίγουρα η καμπύλη αποδόσεών της έχει παρασυρθεί υψηλότερα μαζί με τις υπόλοιπες αποδόσεις παγκοσμίως, με τις λήξεις άνω των πέντε ετών να προσφέρουν πια θετικές αποδόσεις και τις 10ετείς αποδόσεις στο υψηλότερο επίπεδο από το 2016.

Η θ θεωρία της “αναπτυξιακής” επίδρασης των αρνητικών επιτοκίων κατέρευσε

Εάν τα αρνητικά επιτόκια επρόκειτο ποτέ να βελτιώσουν τις επίμονα υποτονικές ως προς την ανάπτυξή τους οικονομίες της Ευρώπης ή της Ιαπωνίας, αυτό θα είχε γίνει εμφανές μέχρι τώρα.

Αντίθετα, υπάρχει ένα τεράστιο κίνητρο απλά να “παρκάρει” κανείς χρήματα είτε στην ΕΚΤ είτε στην BOJ, επειδή οι τράπεζες ανταμείβονται γι ‘αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο. Ωστόσο, οι τεράστιοι τεράστιοι ισολογισμοί των κεντρικών τραπεζών τραπεζών είνραπεζών είναι σε μεγάλο βαθμό συνάνάρτηση των κορορικεν κορορικεν κουκε εουκικ εουρτηση των Το πιο σημείο μέρος προκειμένου να δει κανείς την επίδραση των αρνητικών επιτοκίων στην πραγματική οικονομία είναι στα μετρητά που διατηρούν οι άνθρωποι εκτός συστήματος.

δσφσδφσδφσδφσ
Τα φυσικά μετρητά είναι πολύ πιο δημοφιλή σε περιβάλλον αρνητικών επιωτοκκν

Ο όγκος των τραπεζογραμματίων τα οποία είναι στοκαρισμένα κάτω από το στρώμα αντί να τοποθετούνται σε τραπεζικές καταθέσεις – όπου επίσης δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα – αυξανόταν σταθερά, καθώς το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ γινόταν ολοένα και πιο αρνητικό. Κάτι τέτοιο απέχει πολύ από το να είναι υγιές: αποτελεί χειρόφρενο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή του ιερόυ δισκοπότηρου της παραγωγής πραγματικού πλούτου.

READ  Articolo politico - Ada Mara ripensa l'identità svizzera "in italiano"

Τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια υποτίθεται ότι θα τόνωναν τον δανεισμό προκειμένου να γετεται ότι α τόνωναν τον ανεισμό προκειμένου να γετήσοπν τι εκη εικη ετια Οι αναλυτές της Natwest εκτιμούν ότι οι ιταλικές τράπεζες έχουν δανείσει στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μόνον περίπου το ένα πέμπτο των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν αφαιρεθεί τα τελευταία δύο χρόνια από τους πόρουε των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (πόροι οι οποίοι μπορούν να προσπελαστούν με επιτόκια τόσο χαμηλά όσο -1%). Ο οσολογισμός των 8,6 τρισεκατομυριυίων ευρώ (10 τρισεκατομμύρια Δολάρια) της εκτ ξεπερνά Ακόμη κανι εκίτ

Τα επίμονα αρνητικά επιτόκια της ΕΚΤ έχουν απομυζήσει το κίνητρο του επιχειρηματικού ρίσκου από την πραγματική οικονομία έναντι του να παρέχουν σε πλούσιες οικονομίες όπως η Γερμανία το προνόμιο να πληρώνονται για να δανείζονται. Αντίστοιχα, εάν η διαχρονική αξία του χρήματος αποκαθίστατο ως δια μαγείας, τότε οι αυξήσεις των επιτοκίων θα μπορούσαν να αποδειχθούν εξαιρετικά τονωτικές και όχι υφεσιακές. Σίγουρα θα άλλαζαν δραματικά όλο το τοπίο της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων προς το καλύτερο, επειδή το ρίσκο θα ανταμειβόταν σωστά – ή θα τιμωρείτο – με φυσικό τρόπο. Με τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό στην ευρώπη (Δεν ακει γίνει ακόμη αισθητός στην ιαπωνία) αυτμ ταναθίσο αυτέ ταναθίσί.

“Ζόμπι”… τέλος

Κάποια πράγματα αναπόφευκτα θα Διαλυθούν ή θα χαλάσουν όταν αφαιρεθούν οι στηρίξεις από το κδαόσοι Ωστόσο η πνιγμένη “Δημιουργική καταστροφή” έχει υποστηρίξει πάρα πολλά θεσμικά “ζόμπι” για υπερβολικάκ. Με συνεκτικές βιομηχανικές πολιτικές πολιτικές, αυτό θα μπορούσε να περιοριστεί στο αποδεκτά ελάχιστο Δυνα Η ε εναλλακτική είναι η αέναη στασιμότητα και η τελική κατάρευση κπό την πίεση του μχη εξυπηννού ρουμηρρού ρομηρρού. Μόνο αι αύτερα Αναπτυσόμενες οικονομίες οε αναλογικά μεγαλύτερα φορολογικά φσορολογικά έσοδα μπορούνν το ναν το κου το ναικα

READ  Notizie sul trasferimento del Tottenham: Tanguy Ndombele, Giovanni Lo Celso e Brian Gill hanno prestato alla scadenza | notizie di calcio

Με το Ταμείο Ανάκαμψης από την πανδημία (NextGenerationEU), ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, να επιβαρύνει τις δανειακές ανάγκες των μεμονωμένων κρατών-μελών της ΕΕ, υπάρχει τουλάχιστον κάποια κάλυψη για υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για το ιταλικό κρατικό χρέος, με το σύνολο της καθαρής προσφοράς του τρέχοντος έτους να καλύπτεται από προγραμματισμένες αγορές της ΕΚΤ.

Η Ελλάδα έχει χρηματοδοτημένες τις ανάγκες της για αρκετά χρόνια μπροστά. Ακόμη και αν αυτή η ασπίδα μειωθεί σε όγκο, υπάρχει ευελιξία η οποία ενσωματώνεται στην επανεπένδυση σε χρέος που ωριμάζει από τα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ. Επιπλέον, το εταιρικό τοπίο είναι σχετικά καλά χρηματοδοτούμενο μετά απ αρκετά χρόνια απερικά καλά χρηματοδοτούμενο μετά απ αρκετά χρόνια απεικον ρησμη ερημημαμη ρησμα

Έτσι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, με τη απομάκρυνση από τη νομισματική στήριξη της ΕΚΤ και το πέρασμα σε έναν πιο ισορροπημένο συνδυασμό με τη δημοσιονομική τόνωση της ΕΕ, υπάρχει ένας δρόμος για να βγούμε από το αδιέξοδο του αντεστραμμένης αξίας του χρήματος.

Άδραξε την ευκαιρία, Ευρώπη! Βγες από την παγίδα των αρνητικών επιτοκίων και προχώρησε προς την ανάπτττρ. Ιαπωνία, θα τα πούμε σύντομα.

"Esperto televisivo sottilmente affascinante. Drogato di alcol. Appassionato di zombie impenitente."

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

SUPERDRAGONBALLHEROES.IT È PARTECIPANTE AL PROGRAMMA ASSOCIATI DI AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMMA DI PUBBLICITÀ AFFILIATO PROGETTATO PER FORNIRE AI SITI UN MEZZO PER GUADAGNARE TASSE PUBBLICITARIE IN E IN CONNESSIONE CON AMAZON.IT. AMAZON, IL LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY E IL LOGO AMAZONSUPPLY SONO MARCHI DI AMAZON.IT, INC. O LE SUE AFFILIATE. COME ASSOCIATO DI AMAZON, GUADAGNIAMO COMMISSIONI AFFILIATE SUGLI ACQUISTI IDONEI. GRAZIE, AMAZON PER AIUTARCI A PAGARE LE NOSTRE TARIFFE DEL SITO! TUTTE LE IMMAGINI DEL PRODOTTO SONO DI PROPRIETÀ DI AMAZON.IT E DEI SUOI ​​VENDITORI.