Cibi sani: i 10 migliori benefici per la salute dei frutti di Anjeer in telugu

ఒంట్లో నలతగా ఉన్నా … జ్వవంతో బాధ పడుతున్నా అంజీఅంజీను తతనమననమన చాలా మందమంద సలహా ఇస్తాతాు. ఒత్తతడడనన తగ్గగంచే అంజీఅంజీ పండ్లకు వేల ఏళ్ల నాటనాట చచతత్ర ఉందఉంద. ఐదు వేల సంవత్ససాల కకందటే అంజీఅంజీ సాగు చేయడం చేయడంచేయడంప ప్తీతతీతతీత. ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతటా అంజూర్ పండిస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా ఈజఈజప్టు, టట్కీ, స్పెయపెయన్, మొమొాకో, గ్ీసీస్, ఇటలీ, బ్ెజెజెజెజ్ తదతదతత దేశాల్లో అంజీఅంజీ ఎక్కువగా సాగవుతోందసాగవుతోంద. వగవగు, తీపతీప, పులుపు కలగలకలగలసే ఉండే ఈ పండ్లను ఎండబెట్టగా తయాతయాయ్యే అంజీఅంజీ డ్ైై ఫ్ూటూట్ ఏడాదఏడాద పొడుగునా మామా్కెట్ దొదొుకుతూనే ఉంటుందఉంటుంద.

అంజీరలో ఉండే పోషకాలు…
అంజీరలో పిండి, చక్కెర పదార్థాలు ఎక్కువ.
వవటమటమన్ సస, ఎ, బబ 6, కె వవటమటమన్లు ​​దీనదీననన తతనడం ద్వావాా లభలభస్తాయతాయ.
పొటాషియం, క్యాల్షియం అంజీరలో పుష్కలం.
సోడసోడయం, మెగ్నీషనీషయం, ఫాస్ఫఫస్ లాంటలాంట ఇతఇత ఖనఖనజ లవణాలు కూడా అంజీఅంజీలో తగు మోతాదుల్లో ఉన్నాయనాయ.

100 గ్ాములాముల తాజా అంజీఅంజీలో ఉండే న్యూట్రయెంటయెంట్స్ న్యూట్రయెంటయెంట్స్
కార్బోహైడ్రేట్లు- 6 శాతం
ప్రొటిన్- 2 శాతం
ఫ్యాట్- 0 శాతం
మొత్తం కాలరీలు- 74
పీచు పదార్థం 12 శాతం
మెగ్రీషియం- 4 శాతం
కాల్షియం- 3 శాతం
ఐరన్- 2 శాతం
పొటాషియం- 7 శాతం
షుగర్స్- 33 శాతం

అంజీర వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..
అంజీరలో ఫైబర్ ఎక్కువ. జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేయడంలో ఇది బాగా ఉపయోందపఁ.ందఁ
ఇందులోనఇందులోన కాల్షషయం, మెగ్నీషనీషయం, ఫాస్పపస్ ఎముకలు, కండకండాలు బలంగా తయాతయావడంలో తోడ్పడతాయపడతాయ.
బబువు తగ్గడానగడానకక, మానసమానసక ఒత్తతడుల నుంచనుంచ బయటపడడానబయటపడడానకక అంజీఅంజీ తతనడం ఉపయోగకఉపయోగకం.
గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ లకు అంజీర మంచి ఔషధం.

ఎమైనో ఆమ్లాలు ఎక్కువ. ఎండిన అంజీర తినడం వల్ల లైంగిక సామర్థ్యం మెరుదఁ ిెదఁ. పుపుుషులు 2 లేదా 3 అంజీఅంజీ పళ్లను ాతాత్ంతాంతా పాలలో నానబెట్టట … మముసటుసట ోజుోజు ఉదయాన్నే తతంటే మంచమంచ ఫలఫలతాలు ఉంటాయఉంటాయ.
అంజీఅంజీ జ్యూస్ తేనె కలుపుకొనకలుపుకొన తతచుగా తాగతాగతే బ్లీడలీడంగ్ బ్లీడలీడంగ్ డడజాజా్డడ్ తగ్గుతుందగుతుంద.
అంజీర పేస్ట్ ముఖానికి రాసుకోవడం వల్ల మెలనిమ.ల నఆనిమ.లన఍.
వాపులపై అంజీర పేస్ట్ రాస్తే ఉపశమనం కలుగుతుంది.
మధుమేహాన్ని నియంత్రణలో ఉంచడంలో అంజీర ఉపయోం.ుపడ.ోదడ.

చదవండి: Pista Pappu Privilegi: ోజూోజూ పపస్తా పప్పు తతంటున్నానాా .. అయఅయతే అందులోనఅందులోన వవటమటమన్ వవటమటమన్ 6 వల్ల ..

READ  LG ha vinto numerosi premi al CES 2022

"Esperto di social media. Ninja della cultura pop. Appassionato di viaggi malvagi. Appassionato di zombi hipster. Amante della tv freelance."

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

SUPERDRAGONBALLHEROES.IT È PARTECIPANTE AL PROGRAMMA ASSOCIATI DI AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMMA DI PUBBLICITÀ AFFILIATO PROGETTATO PER FORNIRE AI SITI UN MEZZO PER GUADAGNARE TASSE PUBBLICITARIE IN E IN CONNESSIONE CON AMAZON.IT. AMAZON, IL LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY E IL LOGO AMAZONSUPPLY SONO MARCHI DI AMAZON.IT, INC. O LE SUE AFFILIATE. COME ASSOCIATO DI AMAZON, GUADAGNIAMO COMMISSIONI AFFILIATE SUGLI ACQUISTI IDONEI. GRAZIE, AMAZON PER AIUTARCI A PAGARE LE NOSTRE TARIFFE DEL SITO! TUTTE LE IMMAGINI DEL PRODOTTO SONO DI PROPRIETÀ DI AMAZON.IT E DEI SUOI ​​VENDITORI.